Технология за предаване на информационни копия

Записване на IC копие върху CD/DVD диск1. Поставете празния диск в дисковото устройство (CD/DVD-ROM)

В случай, че не разполагате с дисково устройство (CD/DVD-ROM), дискът се поставя върху клавиатурата на лаптопа.

Диск върху клавиатура на лаптоп

 

ВНИМАНИЕ! CD Дискът не трябва да е употребяван!
Дискът със записано IC информационно копие може да се използва само веднъж! След изтичане срока на действие върху него не може да бъдат записвани други информационни копия.

2. Изчакайте прехвърлянето на информационното копие да приключи. (Времето  за "запис" на информационното копие е 12 мин.)
* Наблюдавайте графиката на екрана. Прехвърлянето е приключило след спиране на дигиталната крива.


Начин на употреба1. Вземете вече готовия CD/DVD диск и върху него поставете чаша или друг съд с вода. Поставете съда на 1-2 см от средата на диска.

Поставете съда на 1-2 см от средата на диска.

2. Изчакайте не по-малко от 30 минути, докато информационното IC копие бъде прехвърлено върху водата.

3. След 30 минути водата вече е заредена и е "запаметила" информационното копие.

Винаги оставяйте малко количество вода в съда, след което може да долеете.

Внимание! CD/DVD дискът зарежда информационното копие във водата в рамките на 30 дни. След този период е необходимо да заредите отново информационното копие върху нов CD/DVD диск.