Технология за предаване на информационни копия

Записване върху дискЗа да прехвърлите IC информационни копия върху диск чрез мобилен телефон е необходимо да използвате слушалки. Следвайте инструкциите:

1. Поставете празния CD диск между слушалките (наушниците). 

ВНИМАНИЕ! Дискът, който използвате не трябва да е употребяван! Върху него не трябва да е записвана информация и не трябва да има вече заредени информацинни копия! Дискът с IC информационно копие може да се използва само веднъж!

2. Свържете слушалките с мобилния телефон (както при слушане на музика).

3. Изчакайте прехвърлянето на информационното копие да приключи. (Време за излъчване на информационното копие: 12 мин.)

* Следете графиката на екрана. Прехвърлянето е приключило след спиране на дигиталната крива.

** Телефонът Ви се свързва с IC техническия център само еднократно (30-40 сек. ) и по време на "записа" не ползва интернет трафик.