Технология за предаване на информационни копия

Как работи методът на информационните копия?В съвременната медицинска наука и практика активно се изследва влиянието на различните видове излъчвания върху човешкия организъм. Много от тях вече се използват при физиотерапевтично лечение за ускоряване на възстановяването на пациентите без допълнителен прием на лекарствени препарати.

Другите видове на излъчване се използват, за да се установят и проверят диагнозите (като ехография, компютърна и магнитно - резонансна томография), а рентгенът се използва и за лечение на онкологични заболявания (лъчетерапия). Всички тези методи отдавна са навлезли в медицинската практика и активно се използват в продължение на много години. Но науката върви напред, и днес най-актуалните са изследвания посветени на влиянието на свръхслабите излъчвания на физически обекти (в частност, лекарствени препарати) върху човешкото здраве.

На пръв поглед може да изглежда необичайно, но двойно-сляпо, плацебо-контролирано рандомизирани експерименти (стандарт за научна практика), показват идентично влияние върху човешкия организъм както на самото лекарство, така и на неговото свръхслабо излъчване.

Разбира се, в някои случаи (като напреднал стадий на заболяването) се изисква да се приемат именно лекарствени препарати, но в случаи на хронични заболявания и заболявания в ранен стадий на развитие се препоръчва лечението да се ограничи с лекарствени излъчвания.

Днес получаването на “лекарствен фон” е организирано чрез глобална информационна мрежа:

- Изпращате заявка чрез интернет-ресурс.
- Искането се обработва от обединен център за съхранение.
- От центъра се изпращат заявените информационни копия на избраните вещества.
- След получаване на вашата поръчка, прочетете инструкциите и го използвайте в съответствие с препоръките.

Ако е необходимо, опитни лекари консултанти ще отговорят на всички ваши въпроси.