Технология за предаване на информационни копия

Защита на личните данниКлиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични данни на „bodyfreq.com“ се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели:


1. Поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчки, фактуриране, разрешаване на спорове свързани с поръчки или разглеждане на изискванията им.
2. Изпращане периодични уведомления по е-мейл.
3. Осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.


Съгласно изискванията на българското законодателство „bodyfreq.com“ се задължава да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

Всеки клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: 1303 София, България, ул. "Цар Асен" № 11, ап. 6, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, за което не дължи никаква допълнителна такса.

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:


1. помогнем при попълване на поръчка;
2. информираме относно продукти или услуги;
3. да предоставим услуги и поддръжка;
4. известим за нови услуги или други ползи;
5. предоставим персонализирани промоционални оферти;
6. изберем съдържание което да Ви бъде показано;


Платформата „bodyfreq.com“ разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички клиенти и гарантираме, че личните данни са защитени.