Технология за предаване на информационни копия
Всички информационни копия - IC, в момента са достъпни единствено като цифрови!

Безплатни информационни копия

Запознай се с информационните копия

Историята на откритието и изучаването на феномена на IC - информационни копия на веществата

Спектралните характеристики на веществата може да бъдат записани с различни технически средства, прехвърлени в информационен носител и пренесени в организма. В резултат, отговорът на организма спрямо въведеното IC копие на веществото е аналогичен на реакцията му към самото вещество.

още за метода
Как работи технологичният модел на IC?

Технологията IC има емпиричен характер, защото се развива на базата на експеримента. Процесите тук са така наречената черна кутия. Тоест съвременната наука все още не може да обясни.

още за метода
Как чаша вода става информационно копие на лечебни средства?

Технологията IC, която вече е в практиката, чрез свръхслаби електромагнитни излъчвания, създава и пренася на големи разстояния IC информационни копия на вече съществуващи лечебни съставки.

още за метода

Инструкции за приемане и прилагане на IC за различни устройства

Актуални информационни копия