Технология за предаване на информационни копия

Плащания1. Плащания

 

1.1. Кредитна или дебитна карта
Плащане на поръчката можете да направите и с Вашата кредитна или дебитна карта чрез нашия виртуален ПОС терминал . При избор на този метод на плащане се заплаща цялата генерирана сума на поръчката. След заплащането чрез кредитна или дебитна карта Вие не дължите никакви допълнителни такси и разходи при получаването на поръчката.


1.2. Плащане чрез система на SMS оператор
Плащане на поръчката можете да направите и чрез системата на SMS оператор, достъпна в рамките на вашия акаунт в системата на „bodyfreq.com“. При избор на този метод на плащане се заплаща цялата генерирана сума на поръчката . След завършване на плащането Вие не дължите никакви допълнителни такси и разходи при получаването на поръчката.


Внимание! При извършване на плащане чрез ПОС терминал и SMS, Вие напускате системата на „bodyfreq.com“. Моля, следвайте внимателно инструкциите за плащане. Платформата „bodyfreq.com“ не носи отговорност при проблеми с плащането през системите извън платформата.

 

2. Сигурност на плащанията

 

2.1. Плащане с кредитна/дебитна карта
Гарантираме, че всяка транзакция, извършена в „bodyfreq.com“, е 100% безопасна. Всяка операция, която предполага предаване на лична информация или банкови данни, се извършва в безопасна среда.
Платформата „bodyfreq.com“ използва защитен сървър, който използва протокол наречен SSL (Secure Socked Layer), за да осигури сигурен трансфер на информацията чрез шифроване на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.

Внимание! Платформата „bodyfreq.com“ НЕ събира картови данни и като търговец нямаме достъп до тях, а само обслужващата ни банка!

При извършване на плащане чрез кредитни/дебитна карта, клиентите ще бъдат помолени да предоставят следната информация:

1. Номера на кредитната карта
2. Датата на изтичане на валидността
3. Кода за потвърждение, който се отнася до последните 3 цифри, отпечатани на гърба на кредитната/дебитната карта.


По този начин ние можем да гарантираме още по-голяма сигурност за онлайн транзакциите.