Технология за предаване на информационни копия

Условия за връщанеУсловия за връщане


Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. 
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на поръчката.


За да упражните правото си на отказ е необходимо да се изпрати искане до мейл – office@bodyfreq.com. Трябва да опишете, че желаете да върнете дадена информационна услуга (или всички услуги) от поръчката, като попълните задължително:


1. Идентификацията на вашия акаунт в системвата на www.bodyfreq.com
2. Причина за връщане на услугата;


Преди да започнете процедура по връщане трябва да се запознаете с нашите условия:


1. Услугите не  трябва да са използвани.
2. Услугите, които са вече са били достъпни и са ползвани чрез клиентско активно устройство не могат да бъдат върнати.
3. След получаване на обратна информация от наша страна, за одобрение за връщане, ще Ви възстановим заплатената сума.
4. Запазваме си правото на проверка за това, дали съответната информационна услуга вече е ползвана. При установяване на това, че дадената информационна услуга е ползвана през активно клиентско устройство, ние ще откажем възстановяване.
5. Възстановяването на заплатената сума се извършва по реда на нейното постъпване, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя, да се откаже съгласно чл. 52, ал. 1.
6. Сумата се възстановява на Потребителя в банковата сметка, от която е получено плащането от Потребителя.

 

ВНИМАНИЕ! При връщане на суми, всички такси и разходи на съответните банки, участващи в трансфера, ще бъдат за Ваша сметка.