Технология за предаване на информационни копия

Директно въздействие чрез слушалки1. Свържете слушалките с преносимия компютър чрез стандартния метод.

2. Поставете слушалките в ушите.

3. Изчакайте прехвърлянето на информационните копия да приключи. (Време за излъчване на информационните копия: 12 мин.)
* Прехвърлянето е приключило след сигнал от дигиталната крива.