Технология за предаване на информационни копия

Записване върху диск и въздействие чрез слушалкиЗаписването върху диск и директното въздействие чрез слушалки за извършва едновременно!

Инструкции за записване върху диск:

1. Поставете празния диск в дисковото устройство (CD-ROM)

ВНИМАНИЕ! Дискът, който използвате не трябва да е употребяван, върху него не трябва да е записвана информация и не трябва да има вече заредени информацинни копия!

В случай, че не разполагате с дисково устройство (CD-ROM), дискът се поставя върху клавиатурата.


Инструкции за директно въздействие чрез слушалки:

1. Свържете слушалките с преносимия компютър чрез стандартния метод.

2. Поставете слушалките в ушите.

3. Изчакайте прехвърлянето на информационните копия да приключи. (Време за излъчване на информационните копия: 12 мин.)
* Прехвърлянето е приключило след сигнал от дигиталната крива.