Технология за предаване на информационни копия
Циклофосфамид
Остро заразни заболявания

Циклофосфамид


Безплатно
Свалено 102 пъти

Активна съставка: Циклофосфамид
която е съставна част от продукти с търговско наименование:

Циклофосфамид
Цитофосфан
Цитоксан
Ендоксан
Геноксол
Митоксан
Проциток
Сендоксан
Стх
Клафен


Безплатно изтегляне

Това е цифрово информационно копие (IC) на Циклофосфамид!

Циклофосфамид - е алкилиращ цитостатичен агент, който по химичен състав е най-близо до азотните аналози на иприт. Предполага се, че механизмът на действие включва образуването на напречни връзки между ДНК и РНК веригите, както и инхибирането на синтеза на протеини.

Притежава алкилиращо действие (индуциране на химични процеси в клетката, което води до нарушаване на стабилността на ДНК - дезоксирибонуклеиновата киселина, съдържаща се в ядрото на клетката и която е носител на генетичната информация) цитостатичен агент (клетъчно инхибиране на растежа). 

Коментари

Отзиви от потребители