Технология за предаване на информационни копия

Инструкация за употребаИнструкция за приемане и използване на излъчвания на информационните копия посредством персонален компютър, свързан към Интернет.

Това ръководство се базира на изследване на имунолога Жак Бенвенист, проведено през 1988-2004 г., както и проучвания на Нобеловите лауреати Брайън Джоузефсън и Люк Монтание, проведени през периода 2009-2012 г. При извършване на клинични изпитвания и експерименти с физични и биологични методи, ние получаваме резултати, които позволяват да се коригира методиката на преноса на вълнови излъчвания на лекарствените препарати с цел повишаване на тяхната ефективност. За постигане на ефекта ние препоръчваме да следвате инструкциите, дадени по-долу.

Забележка: Преди започване на процедурата трябва да набавите празен компактдиск за еднократен запис тип CD-R - той е евтин и се продава в повечето търговски обекти. Закупуването на дисковете за многократен запис, като CD-RW, е неразумно, защото цената им е по-висока, а презаписване на излъчванията върху един и същ носител е невъзможно.

Стъпки за постигане на максимален ефект от излъчването на информационни копия:

Посетете Каталога на препаратите и изберете нужното ви излъчване според предоставеното описание или след консултация с нашите специалисти (по електронна поща или телефон).
Вземете предварително подготвен компактдиск за еднократен запис тип CD-R и го поставете в дисковото устройство на вашия компютър или лаптоп.

След като изберете желаното излъчване, натиснете бутона “Получаване на препарата”. Потвърдете, че сте са запознали с инструкцията. След това ще започне предаване на излъчването на избрания препарат от технологичния център, което ще продължи 12 минути.

След 12 минути трябва да извадите диска, поставен във вашия компютър, който е възприел “излъчването” на лекарството. Ако планирате да изтеглите няколко препарата, не забравяйте да напишете върху плика тип на лекарствено излъчване и дата на неговия запис.

Поставете компактдиска върху равна повърхност със страна за запис (огледалната страна) нагоре и поставете върху него чаша с негазирана вода.
Изчакайте минимум половин час. За постигане на по-добър ефект, препоръчваме в рамките на едно денонощие да пиете само вода, заредена от диска. Тъй като обемът на чашата е по-малък от денонощната потребност на човека от течности, винаги оставяйте малко от водата и доливайте до върха на чашата.

Забележка: излъчването, свалено върху компакт диска запазва своите терапевтични свойства за 1 – 1,5 месеца, след това терапевтичните свойства на емисиите не се прехвърлят от компактдиска на вода. За да продължите приема или за поръчка на новото излъчване трябва да повторите горепосочените стъпки.

P.S. Методиката, използвана за предаване на информационни копия чрез глобалната информационна мрежа Интернет са патентовани - всяко копиране и / или възпроизвеждане без съгласието на Фонда ДСТ е забранено!