Технология за предаване на информационни копия

Права на използванеПрава за използване на IC информационни копия през BodyFreq.com

 

Дата на последна редакция: 18 Януари 2016г.

 

Чрез използването на този сайт, вие се съгласявате с условията, посочени по-долу. Ако не сте съгласни с някое от условията, не използвайте този сайт. Ние си запазваме правото да променяме тези условия по всяко време, така че, моля проверявайте за промени в тези условия всеки път, когато използвате сайта. Ако продължите да използвате сайта след публикуването на промени в тези условия означава, че вие ​​приемате тези промени.

Лицензи и Ограничения

Сайтът е собственост и се управлява от „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД. Сайтът извършва дейността на основание търговски договор със собственика на продукта – „ГЛОБАЛ БИО.МЕД АЙ ТИ”. Всички материали в този сайт (включително текст, бази данни, медии и обща информация) са собственост на „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД. Можете да видите, изтегляте и печатате материали от този сайт само за лична, некомерсиална употреба, освен ако изрично не сте договорили с нас друго. В допълнение, материали могат да бъдат използвани в традиционни обществени,  новинарски и други форуми, освен ако не е посочено друго. Вие можете да публикувате материали от този сайт в друг уебсайт или в компютърна мрежа, спазвайки нашите условия. Вие може да предавате или разпространява материали от този сайт към други сайтове, спазвайки нашите условия.

Нямате право да използвате този сайт, или информацията, намираща се в този сайт (включително имената и адресите на тези, които са подали информация) да продавате или да насърчавате производството на продукти или услуги, или за да бъдат привличани клиенти или за всяка друга търговска цел!

Независимо от горното, ние си запазваме правото по наше усмотрение да откажем, отменим, или да ограничим използването на този сайт, включително и достъпа до съдържанието на сайта. Не е наша отговорност да определяме  какво означава "честна употреба" за лица, които желаят да използват материали от този сайт. Това остава изцяло отговорност на потребителя. Освен това, ние не се задължаваме да цитираме източници, нито да гарантираме, че материалите са съвместими за алтернативни употреби. Тази отговорност също остава на потребителя. Въпреки това, ние си запазваме правото, с цел да се предотврати неправомерно ползване на материали, да тълкуваме "честна употреба", както я разбира закона.

Кодекс на поведение

Вие се съгласявате, че няма индивидуално или като част от всяко колективно усилие, да представяте или да публикувате информация на този сайт, която може да се счита за вредна или обидна за други потребители, нито ще се представяте за друг потребител, за да скриете самоличността си или замесите друг чрез такива действия. Вие се съгласявате да не правите нищо, което може да прекъсне потока на данни към и от този сайт, да повлияете на услугата или изпълнението на целите на този сайт, или да заобикаляте правилата за използване. Вие разбирате, че в резултат на вредни или обидни действия може да ви се отнемане правото да използвате този сайт и да се предприемат правни действия срещу вас.

Обвързване

За ваше удобство, този сайт може да съдържа връзки към сайтове, управлявани от други лица. Тези сайтове не се поддържат или контролират  от нас и ние не носим отговорност за тяхното съдържание. Въпреки, че сме направили необходимото за проверка на сайтовете, към които сме създали връзки, някои от тях могат да съдържат неподходящи или нежелани материали. Ако намерите такъв материал при ползването на сайта, моля, уведомете ни веднага!

Ние вярваме, че тези, които предоставят информация в интернет се очаква да са публични и широко достъпни. Ето защо, ние вярваме, че свързването към други сайтове е разрешено по закон и в съответствие с очакванията на тези, които използват Интернет. Въпреки това, ако достъпът до даден сайт трябва да бъде ограничен, трябва незабавно да ни уведомите.

Компетентност и приложимо право

Това споразумение урежда взаимоотношенията между нас и потребителите на сайта. Всяко действие или въпроси свързани с този сайт, които доведат до прилагане на това споразумение, се разглеждат според законите и съда в Р. България. Вие се съгласявате и се подчините на юрисдикцията на българският съд за целите на съдебно разрешаване на всяко такова действие. Ако някоя от разпоредбите на това споразумение е незаконна, невалидна или неприложима, изцяло или частично, останалите клаузи не се засягат, освен ако преценим, че невалидна или неприложима клауза е основно условие за споразумението, като в този случай ние може по наше усмотрение изменим споразумението.

Ограничение на отговорността

Ние не сме отговорни за никакви специални или последващи щети, произтекли от използването на или невъзможността за използване на материалите в този сайт или в свързан сайт, включително, но не само -  здравословно състояние, пропуснати ползи, прекъсване на бизнеса, както и загуба на програми или други данни за вашата информационна система на работа. В никакъв случай общата ни отговорност пред вас за всички щети и загуби не надвишава сумата, платена от вас, ако има такава, за достъп до този сайт или ползване на продукти от този сайт.

Условия за ползване

Информационните продукти в този сайт и всеки свързан сайт СЕ ПРЕДЛАГАТ "КАКТО СА", И БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО. С цялата строгост ДОПУСТИМА съобразно българските закони, ВИЕ се  отказвате от всякакви гаранции, преки или косвени, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Ние не гарантираме, че функциите на този сайт ще са непрекъснати или без грешки, или че нередностите ще бъдат отстранявани моментално, ИЛИ ЧЕ ТОЗИ САЙТ или сървърът, който го предоставя, са без вируси или други вредни компоненти.

Търговски марки

Bodyfreq e търговска марка на „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД.

IC и лого са търговска марка на „ГЛОБАЛ БИО.МЕД АЙ ТИ” ООД

 

Въпроси и Искания за авторски права

За допълнителна помощ или информация във връзка с авторски права и материали, както и търговски взаимоотношения, можете да се свържете с офиса ни на адрес:

Е-мейл: office@bodyfreq.com

 

Забележка: Приблизителният срок за получаване на отговор за некомерсиално запитване е до три работни дни. Търговските запитвания изискват до седем работни дни.

 

София, България